---- โฆษณาตำแหน่งนี้ (หมุนวนไม่เกิน 10 อัน) เพียง 5,000/เดือน กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ----
หน้าแรกมุมสมาชิกแนะนำถาม-ตอบ
ขณะนี้เป็นเวลา 02:52 ของวันที่ 21/02/2018
[ ดูกระทู้ทุกบอร์ดรวมกัน กดที่นี่ ]
*** 1 ก.พ 56 - มือถือ Truemove-H หรือ TOT (imobile3gx, iec3g) สามารถยืนยันตัวได้แล้ว โดยโทรไปหมายเลข *499297 แทน (ค่าบริการนาทีละ 9.63 บาท) ***
พบเห็น รูปไม่เหมาะสม, สิ่งผิดกฏหมาย ติดต่อผู้ดูแลเว็บ กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
Half-Life (Clan) (หน้าที่ 1/1)
RanTheGangเปิดใหม่กิ๊บๆอาวุดต่างดาวEPX2010*0*
0. icecream02 (0)
Mail to icecream02


บริจาคเงินช่วยน้ำท่วม
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เลขที่ : 045-3-04190-6
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
    16-07-2010, 01:59:05   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]

ranเถื่อน,แรนเถื่อน ,Ranเถื่อน RanTheGangเปิดใหม่กิ๊บๆ อาวุดต่างดาว EPX2010 *0*

สมัคร สมาชิกได้ที่นี่ http://thegang.zapto.org/การเปิดจุติของแก๊งเรา

1. จุติแรก 50 จุติ

2. จุติต่อไป เปิด ทุกวัน อังคาร พฤหัส อาทิตย์ วันละ 10 จุติ ตลอด ไม่มี การ หยุด จ้า

3. เหตุผล คือ จะได้ เวลมัน ทัน กัน อ่ะ จ๊าก

สำ หรับเซิ ฟของเราเน ้นกิจกรรม เป็นส่วนใ หญ่ค่ะมีก ารทำกิจกร รมทุกๆอาท ิตย์รับรอ งว่าเล่นเ ซิฟเรา

แล้วไม่เค รียดแน่นอ นครับสำหร ับช่วงนี็ ้มีโปรโมช ั่นพิเศษร ับช่วงเปิ ดเซิฟใหม่ ค่ะ

มีปัญหาติ ดต่อ GM ได้ตลอดค่ ะ

E-mail: ranthegang hotmail.c om <อันนี้เท่ านั้นนะค่ ะ> หรือ เบอร์ 085-9737825
เซฟเวอร์น ี้เปิดให้ เล่นฟรีไม ่คิดค่าใช ้จ่ายใดๆท ั้งสิ้น
ท่านที่ต้ องการเข้า มาทดสอบระ บบกับเรา


สมัคร สมาช ิกได้ที่น ี่ http://thegang.zapto.org/ดาวน์โหลด ตัว Client (ตัวเข้าเล ่น) ได้ที่ http://thegang.zapto.org/ดาวน์โหลด ตัว Client (ตัวเข้าเล ่น) ได้ที่ http://thegang.zapto.org/


Server IP = นะค่ะ

เทคนิค การ เก็บเวล เทคนิคการ เก็บเวลขั ้นเทพ เวล1-280 หน้าSGถึง สนามบอล นอกโรงเรี ยน
จาก 280-355 แบบเป็นตี ้ โดยมีเงื่ อนไขอยู่ว ่าทุกคนใน ตี้ ต้องเวล 280+ ทุกคน จะขึ้นดี ทางทีมงาน ได้เพิ่มเ เผนที่เก็ บเวล ไว้ให้มาก มาย >>อ่านด้านล ่าง<<**ระบบ จุติคือ Lv. ครบ 355 ออกเกม 1 นาที แล้วเข้าเ กมใหม่ Lv.จะรีกล ับมาที่28 0 ฟรี! ไม่จำกัดค รั้ง**


รายละเอีย ดเซิฟเวอร ์
1.EXP เราปรับให ้ * 7000ไปเลย <เน้นสังคม เวล>
2.แต้มสกิ ล+5
3.แต้ม สเต ตัล +6
4. เวลเราตัน ที่ 355 ค่ะ
5. มีสกิลใหม ่ถึง 317 สกิล
6.สำรองข้ อมูลทุกวั น และ Database จะถูกดาวน ์โหลดมาเก ็บที่เครื ่องสำหรับ Backup Database โดยเฉพาะค ่ะ
Serverเรา เข้าใจทุก ท่านว่าต่ างอยากเป็ นเทพกันแต ่ในความเป ็นเทพนั้น เราต้องกา รให้มันเส ถียรด้วยค ่ะ
อยู่ ในระด ับที่ต้อง ทำให้ทุกท ่านพอใจแน ่นอน

สำ หรับช่ว งกิจกรรมเ ราจะแบ่งด ังนี้ค่ะ
1. ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 16.00-22.00 น.
2. เราจะจัดก ิจกรรมการ ดวลเพื่อร ับไอเทมพิ เศษจากจีเ อ็ม
3. การตีบอส "ราฟาเอล" จะมีในคืน วันเสาร์ (์เพราะจะต ูมตามมาเล ย)
4. ในการจัดก ิจกรรม เรามี GM 1 คนครับชื่ อ Gm_TheGan g อาจจัดกิจ กรรมหลายท ี่พร้อมกั นทั่วถึงก ันแน่ค่ะ
เวลาจัดกิ จกรรม GM จะใส่ชุด GM เท่านั้นค ่ะ

สำหรับ ตัว server ไม่มีหนี ไม่มีแลค ไม่มีเส้น เราเน้นเล ่นนานๆนะค ่ะ Net Co-lo ของแท้ค่ะ
รับรองเสถ ียรแน่นอน ค่ะสำหรับ บุคคลใดที ่เป็นสมาช ิกแล้วแต่ ยังไม่มีต ัว Client
สามารถ ดาวน์โหลด ได้ที่ http://thegang.zapto.org/


สำหรับ ท่า นที่มีตัว Client อยู่แล้วเ ชิญเล่นให ้สนุกสนาน กันไปเลยค ่ะ
อย่า เกรีย นเด็กใหม่ น๊ะค่ะ เดียวจาโด นจีเอมลงโ ทษเอาอิอิ อิอิเล่นก ันดีๆเราจ ะได้อยูด้ วยกันนานๆ
ขอบคุณค่ะ ที่อ่านจน จบ

ข้อมูลอื่ นๆ
- 1.บอสราฟา เอล เเละ เทพ ประตูสวรร ค์ และอื่นๆ ค่ะ
- 2.มีสกิลถ ึง 317 ทุกอาชีพ ครับ
- 3.มี LV สูงสุด 320 ค่ะ
- 4.ปรับโคร งสร้างสกิ ลใหม่หมด ถึงเลเวล 317 ทุกอาชีพ เเละ สามารถ อัพขั้นสู งสุดมาให้ เลย
- 6.เข้า Map Ep 3 ได้ ด้วยขึ้นร ถไปหรือวา ปที่เว๊บช ้อปฟรีค่ะ
- 7.มีหน้าก าก เสื้อเท่ๆ ใส่ เอาไว้เดิ นโชว์ มีขายที่ศ ูนย์การค้ าค่ะ
- 8.ชุด 195 ดรอปมอนที ่โตเกียว ชุด 255 ดรอปที่ อีพี 30 50 90
- 9.ทำระบบป ้องกันบัค ปั้มตังเเ ล้ว นะค่ะจะทำ ให้ไอเท็ม บางประเภท ทิ้งไม่ได ้ เช่นลูกธน ู พลอย นะค่ะ
ถ้าเป็นไป ได้ก้ออย่ าเก็บมัน เเต่มันจะ หายไปเองใ น1-7วันค่ะ
- 10. ชุด195 ดรอปจากมอ นที่โตเกี ยว อาวุทมีขา ยที่ NPC อาวุธเฟรน ดรอปจากบอ สและอีกสถ านที่คือเ ขตปลอดภาษ ีค่ะ
- 11. เสื้อบอล เเละ หน้ากากให ม่ มากมาย มีขายที่ ศูนย์การค ้า ค่ะ
- 12.ระบบจุ ติคือ เมื่อเล่น เวลครบ 320 ให้ออกเกม เเล้ว เต็นหน้าค อม 1 นาที
- 13.อาวุธต ่างดาวมีข ายที่ ตลาดปลอดภ าษีที่ 2
เพื่อ ทำคว ามเคารพ เหล่าเทพท ั้งหลาย พอเข้าเกม ใหม่ เลเวลจะรี กลับมาที่ 280 ทันที เเต่ไม่ลด สเตตัสที่ อัพมา ทำให้คุณส ามารถ เก็บเวล เเละ เเต้มสเตต ัส ไม่มี สิ้นสุดค่ ะ***** แผนที่สำห รับคนที่เ วล 280+ทุกคน. ได้ 1 จุติ เลือกได้ต ามใจชอบ มอนเยะทุก แผนที่ สามารถวาป ไปได้ทุกแ ผนที่ จากป้ายรถ เล์ที่ตลา ดปลอดภาษี ไม่ต้องทำ เควส******
1. แผนที่ไทเ กอมี 8ชั้น ชื่อในป้า ยรถเมล์คื อ Tiger1-8
2. ลานจอดรถ ทั้ง 2 ชั้น ชื่อในป้า ยรถเมล์คื อ Carpark 1 เเละ Carpark 2
3.ตึก Ep3 ทุกชั้น ไปได้โดยก ารวาปฟรี ผ่านหน้าเ วป
4.แผนที่ใ หม่จากเกา หลี มี 9 ชั้น ชื่อในป้า นรถเมล์คื อ DeathJail _1F ถึง DeathJail _9F
5.ดิน เเดน ดันเจี้ยน ไฟฟ้า ชื่อในป้า ยรถเมล์คื อ chaoselec tric
6.ดินเเดน ดันเจี้ยน ไฟ ชื่อในป้า ยรถเมล์คื อ chaosfire
7.ดินเเดน ดันเจี้ยน น้ำแข็ง ชื่อในป้า ยรถเมล์คื อ chaosice
8.ดินเเดน ดันเจี้ยน พิษ ชื่อในป้า ยรถเมล์คื อ chaospois on

*---* วันWaR *---*

จัน พุธ 19.00 - 20.00 น.
ศุกร์ เสาร์ 19.00 - 20.00 น.

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน งดเว้นการโพสกระทู้ หรือข้อความที่ เกี่ยวข้อง กับการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ไม่ว่าจะเป็นการขอเพลง MP3, การ์ตูน หรือผลงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ และมีบทลงโทษทางกฏหมายขั้นรุนแรง

[ Post new topic ]
--= รับสอนพิเศษ ป.5-ม.6 ทุกวิชาโดยนิสิตวิศวฯ และเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ 087-598-2828 ปรึกษาได้ไม่แพงจ๊ะ (Keaw) =--
รับวาดรูป, รูปเหมือน, รูปล้อเลียน, กรอบรูป, ภาพวาด, ภาพเหมือน, ของขวัญ
จำหน่าย เป้เดินทาง กระเป๋ากล้อง เสื้อ Jacket ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ
กรุณาอย่านำข้อความหมิ่นประมาทผู้อื่นมาโพสต์กระทู้นะครับ เพราะคนโพสต์สามารถถูกฟ้องรองเอาได้นะครับ (ข้อมูลจากทางตำรวจครับ) !

[ ลงทะเบียน ] [ ดูผลการประมูล ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ ลืมรหัสผ่าน ] [ ดู feedback ] [ ตรวจสอบรายการประมูล ] [ เงื่อนไขในการให้บริการ ]


Jump to: