---- โฆษณาตำแหน่งนี้ (หมุนวนไม่เกิน 10 อัน) เพียง 5,000/เดือน กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ----
หน้าแรกมุมสมาชิกแนะนำถาม-ตอบ
ขณะนี้เป็นเวลา 04:47 ของวันที่ 20/02/2018
[ ดูกระทู้ทุกบอร์ดรวมกัน กดที่นี่ ]
*** 1 ก.พ 56 - มือถือ Truemove-H หรือ TOT (imobile3gx, iec3g) สามารถยืนยันตัวได้แล้ว โดยโทรไปหมายเลข *499297 แทน (ค่าบริการนาทีละ 9.63 บาท) ***
พบเห็น รูปไม่เหมาะสม, สิ่งผิดกฏหมาย ติดต่อผู้ดูแลเว็บ กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
ไม่เข้ากลุ่ม (หน้าที่ 1/1)
บทความ ผู้บริหารมืออาชีพ
0. ohm1234 (0)
Mail to ohm1234


บริจาคเงินช่วยน้ำท่วม
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เลขที่ : 045-3-04190-6
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
    23-10-2010, 08:06:44   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ

ถ้าเราจะแยกคำว่า นักบริหารมืออาชีพ ออกเป็น “นักบริหาร” คำหนึ่ง กับ “มืออาชีพ” อีกคำหนึ่ง จะได้ความหมายของคำทั้งสอง โดยเริ่มจากความหมายของนักบริหารก่อนดังนี้
นักบริหาร คือ คนที่ทำงานร่วมกับคนอื่น ความสำเร็จของเรา อยู่ที่การทำงานร่วมกับคนอื่น หรือเราเป็น Input การบริหารเป็น Process ความสำเร็จ (Output) ของการบริหาร ต้องผ่านการกระทำของบุคคลอื่น จึงต้องมีเพื่อนร่วมงาน
ส่วนความหมายของ “มืออาชีพ” นั้น มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
มืออาชีพ (Professional) เป็นคำที่เราไปยืมมาจากวงการกีฬา ในวงการกีฬา มีอยู่ 2 คำคือ มืออาชีพ และมือสมัครเล่น ซึ่งแยกความต่างได้ชัดเจน หากเมื่อไหร่เป็นมืออาชีพ แปลว่าคนคนนั้นต้องดำรงชีวิตด้วยกีฬาประเภทนั้น เช่น นักฟุตบอลอาชีพ นักมวยอาชีพ ในการเป็นมืออาชีพนั้นมีเงื่อนไขมากมายที่ต้องปฏิบัติตาม
นักบริหารมืออาชีพ หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า “มือโปร” มาจากภาษาอังกฤษว่า Professional Manager นั้น มีคุณสมบัติหลักๆ คือ มีการศึกษาดี มีประสบการณ์กว้างจากงานหลายด้าน และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาด โดยกระทำอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอนเป็นระเบียบและมีแบบแผน คุณสมบัติดังกล่าวนี้ จะได้มาก็โดยการฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนามาอย่างเป็นระบบ และใช้เวลายาวนานทีเดียว และที่สำคัญคือ จะต้องมีการผ่านประสบการณ์จากการปฏิบัติมามากพอสมควรด้วย
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ หมายถึง ผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีลำดับขั้นตอนเป็นระเบียบและมีแบบแผนได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิผล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข ตลอดจนทำให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพ สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี มีแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของหน่วยงาน และสังคม ตลอดจนมีการทำให้โรงเรียนและชุมชนมีคุณภาพควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ
ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม ให้ความเห็นว่า “ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร องค์การทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือเอกชนจึงปรารถนาที่จะให้มี หรือได้มาซึ่งนักบริหารมืออาชีพมาบริหารองค์การ ซึ่งนักบริหารมืออาชีพคือ ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหาร มีผลงานที่ประสบความสำเร็จจนเป็นหลักประกันถึงความเป็นผู้บริหารที่มี สมรรถนะสูง มีคุณภาพและมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับ" ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการบริหารอย่างมืออาชีพจำนวนมากพบว่าผู้ บริหารเหล่านั้นจะมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องต่อไปนี้
1. มีบุคลิกภาพที่ดี ( Personality )ให้ปฏิบัติตาม ดังคำกล่าวที่ว่า “คนที่มีจิตแจ่มใส กายสง่า วาจาดี หรือคนที่มีมาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในต้องเยี่ยม” “มาดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”

1. ohm1234 (0)
Mail to ohm1234


    23-10-2010, 08:08:56   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
ผู้บริหารมืออาชีพ (Professional Administrator)
คำว่า ผู้บริหารมืออาชีพ (Professional Administrator) และครูมืออาชีพ เป็นคำที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน การจะเป็นมืออาชีพได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างผสมผสานกับประสบการณ์ ความรู้ ซึ่งมีผู้กล่าวถึงคุณสมบัตินักบริหารมืออาชีพและครูมืออาชีพไว้มาก ในที่นี้จึงขอกล่าวถึงผู้บริหารมืออาชีพก่อน
ผู้บริหาร หากพิจารณาจากคำว่าบริหาร มาจาก คำว่า บริ+หาร บริ หรือ ปริ แปลว่ารอบด้าน รอบรู้ ส่วนคำว่า หาร (หาระ) แปลว่า นำไป โดยรูปคำ ผู้บริหาร จึงหมายถึง ผู้นำไปรอบด้าน ผู้นำไปสู่ความรอบรู้ ทุกกระบวนการ
มืออาชีพ (Professional) หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ผู้บริหารมืออาชีพ ผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญในการนำไปรอบด้าน นำไปสู่ความรู้ สู่จุดมุ่งหมาย
คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ มีนักวิชาการกล่าวไว้หลาย ๆ แบบ แต่โดยภาพรวมจะมีสิ่งที่คล้าย ๆ กัน แต่มีมุมมองแปลกใหม่ที่อยากนำเสนอคือมุมมองของพระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม ที่กล่าวถึงนักบริหารมืออาชีพ 6 บริ คือ บริเวณ บริวาร บริภัณฑ์ บริการ บริกรรมกิจ บริกรรมภาวนา ซึ่งมีอยู่ 2 ข้อที่ต้องขยายความ คือ บริกรรมกิจ คือ รับหน้าที่อะไรไว้ต้องทำให้หมด และบริกรรมภาวนา คือ ต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม ไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิสม่ำเสมอ
ผู้บริหาร 10 ดี (10 D) เป็นแนวคิดของ รศ.เทื้อน ทองแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่รวบรวมอักษร D ไว้ถึง 10 อย่าง คือ Dream (ความฝัน),Decisiveness (กล้าตัดสินใจ), Doers (ผู้ปฎิบัติ), Determination (มีความมุ่งมั่น), Dedication (อุทิศตน), Devotion (การใส่ใจ), Details (ลงรายละเอียด), Destiny (กำหนดเป้าหมายเอง), Dollars (ความร่ำรวย), Distribute (แบ่งปันความเป็นเจ้าของ)
ความหมายลักษณะการเป็นมืออาชีพ หมายถึง การทำงานด้วยความรู้ความสามารถ ความตั้งใจจริงและทำงานให้เกิดผลงานดีที่สุด มืออาชีพจะมีลักษณะ ดังนี้
1) มีการให้บริการสังคมไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาชีพอื่นนั้นคือ มีความรู้ความชำนาญพิเศษเฉพาะอาชีพนั้นๆ
2) ใช้วิธีการแห่งปัญญา มืออาชีพทำงานโดยใช้สมองเป็นหลัก ใช้ความรู้เป็นหลักในการทำงาน
3) มีอิสระในการดำเนินงาน มืออาชีพมีสิทธิ์จะทำงานของตนเองโดยอิสระ รับผิดชอบได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมผู้อื่นมากนัก ทำงานเพื่อให้เกิดผลงานเป็นหลัก
4) ผู้ประกอบวิชาชีพผ่านการศึกษาระดับสูงโดยปกติมืออาชีพต้องเรียนนานมักจบปริญญาตรีอย่างต่ำ

2. ohm1234 (0)
Mail to ohm1234


    23-10-2010, 08:09:42   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพควรนำหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาหรือโรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้อีกวิธีการหนึ่ง หลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยหลักการ 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย
2. หลักคุณธรรม (Morality) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมให้ครู และบุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต ซึ่งถือเป็นนิสัยประจำชาติ
3. หลักความโปร่งใส (Accountability) หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างบริสุทธิ์ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้ครู บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติงานต่างๆ ของสถานศึกษาหรือโรงเรียน
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility ) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาหรือโรงเรียน ตลอดจนสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทำของตนเอง
6. หลักความคุ้มค่า (Cost effectiveness or Economy) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้ครู บุคลากรและผู้เรียนมีความประหยัดใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ในขณะเดียวกัน นักบริหารที่ดี ควรเป็นผู้ที่สามารถจัดการการเปลี่ยนแปลง และความขัดแย้ง (Conflict management) ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ โดยก่อให้เกิดการยอมรับอย่างสร้างสรรค์ ไม่ให้เกิดความรู้สึกที่สูญเสีย และควรใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบชนะ-ชนะ (Win - Win Solution) ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะขับเคลื่อน องค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา (Learning Organization) อยู่อย่างต่อเนื่องยั่งยืน
สรุปผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งมีความสามารถรอบด้าน คือ รู้กว้าง รู้ลึก รู้จริง มีบุคลิกภาพที่ดี มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้นำสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง ตลอดจนทำให้ครู บุคลากรและการศึกษาของชาติมีคุณภาพตามไปด้วย

เสาวลักษณ์ เลขที่ 34 รหัสนักศึกษา 535313681 ป. โทบริหารการศึกษา
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
1. http://rin04062506.blogspot.com/2009/12/9.html
2. http://www.classifiedthai.com/content.php?article=16218
3. คารมณ์ เพียรภายลุน, บทความผู้บริหารมืออาชีพ, [online] เข้าถึงได้จาก
http://gotoknow.org/blog/nangphajaa1/280289
4. ธนสาร บัลลังก์ปัทมา, บทความผู้บริหารมืออาชีพ, [online] เข้าถึงได้จาก
http://gotoknow.org/blog/thecityedu/159300
5. รองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์, การบริหารการศึกษา:นักบริหารมืออาชีพ, [online] เข้าถึงได้จาก
http://www.facstaff.swu.ac.th/.../การบริหารการศึกษา_นักบริหารมืออาชีพ.doc

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน งดเว้นการโพสกระทู้ หรือข้อความที่ เกี่ยวข้อง กับการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ไม่ว่าจะเป็นการขอเพลง MP3, การ์ตูน หรือผลงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ และมีบทลงโทษทางกฏหมายขั้นรุนแรง

[ Post new topic ]
--= รับสอนพิเศษ ป.5-ม.6 ทุกวิชาโดยนิสิตวิศวฯ และเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ 087-598-2828 ปรึกษาได้ไม่แพงจ๊ะ (Keaw) =--
รับวาดรูป, รูปเหมือน, รูปล้อเลียน, กรอบรูป, ภาพวาด, ภาพเหมือน, ของขวัญ
จำหน่าย เป้เดินทาง กระเป๋ากล้อง เสื้อ Jacket ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ
กรุณาอย่านำข้อความหมิ่นประมาทผู้อื่นมาโพสต์กระทู้นะครับ เพราะคนโพสต์สามารถถูกฟ้องรองเอาได้นะครับ (ข้อมูลจากทางตำรวจครับ) !

[ ลงทะเบียน ] [ ดูผลการประมูล ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ ลืมรหัสผ่าน ] [ ดู feedback ] [ ตรวจสอบรายการประมูล ] [ เงื่อนไขในการให้บริการ ]


Jump to: