---- โฆษณาตำแหน่งนี้ (หมุนวนไม่เกิน 10 อัน) เพียง 5,000/เดือน กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ----
หน้าแรกมุมสมาชิกแนะนำถาม-ตอบ
ขณะนี้เป็นเวลา 13:32 ของวันที่ 22/01/2018
[ ดูกระทู้ทุกบอร์ดรวมกัน กดที่นี่ ]
*** 1 ก.พ 56 - มือถือ Truemove-H หรือ TOT (imobile3gx, iec3g) สามารถยืนยันตัวได้แล้ว โดยโทรไปหมายเลข *499297 แทน (ค่าบริการนาทีละ 9.63 บาท) ***
พบเห็น รูปไม่เหมาะสม, สิ่งผิดกฏหมาย ติดต่อผู้ดูแลเว็บ กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
การเรียน,Ent',Tutor (หน้าที่ 1/1)
โครงงานชีวะ
0. norbiro000 (0)

Mail to norbiro000


บริจาคเงินช่วยน้ำท่วม
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เลขที่ : 045-3-04190-6
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
    08-07-2009, 21:22:09   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]

ชื่อโครงงาน : การทำวุ้นสวรรค์จากน้ำผลไม้

ประเภท : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ในโครงการ พสวท. ปีการศึกษา 2531)

ผู้ทำโครงงาน : นายอนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์

ที่ปรึกษาโครงงาน : 1. อาจารย์วรรณา ปักศีเลิศ

2. อาจารย์ศักดิ์สิน สมอุ่มจารย์

3. อาจารย์อวยชัย จันทรทองสุข

4. อาจารย์สุมนทิพย์ บุนนาค

5. ดร.อัมภา เหลืองภิรมย์

โรงเรียน : แก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เกียรติบัตร : -

คำสำคัญ : โครงงานวิทยาศาสตร์ / วุ่น / น้ำผลไม้

บทคัดย่อ : การศึกษาการทำวุ้นสวรรค์จากน้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลัก ใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า Acetobacter aceti subspecies xylinum โดยนำน้ำอ้อย น้ำแตงโม น้ำส้ม และน้ำมะพร้าวอ่อน แต่ละชนิดมาผสมกับน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 เติมชาฝรั่ง ทดลงเป็นเวลา 10 วัน ผลปรากฏว่า น้ำอ้อยให้ค่าอัตราส่วนของมวลหลังทดลอง : มวลก่อนทดลอง - 2.20 และ 1.41 ลักษณะวุ้นที่ได้เหนียว ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมที่สุด ส่วนผลของชาจีนและชาฝรั่งต่อการเจริญเติบโตของวุ้นสวรรค์ในน้ำอ้อยโดยเติมน้ำตาลทราย 5 10 15 และ 20 กรัมตามลำดับ ทำการวัดเปอร์เซนต์ของน้ำตาลที่ถูกใช้และลักษณะแผ่น วุ้นที่เกิดขึ้นทุก ๆ 2 วัน เป็นเวลา 8 วัน ผลปรากฏว่าชาฝรั่งให้อัตราส่วนของมวลหลังทดลอง : มวลก่อนทดลองมากกว่าชาจีน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.44 2.06 2.38 และ 2.85 ตามลำดับ จากผลการทดลองสรุปได้ว่า น้ำอ้อยเป็นน้ำผลไม้ที่เหมาะสมในการเลี้ยงวุ้นสวรรค์ และชาฝรั่งมีผลทำให้เนื้อวุ้นสวรรค์เหนียวขึ้น1. norbiro000 (0)

Mail to norbiro000


    08-07-2009, 21:25:03   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
ชื่อโครงงาน : ผักโขมเพิ่มผลผลิต

จำนวนหน้า : 99 หน้า

ประเภท : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ระดับชั้น : ม.ปลาย

ผู้ทำโครงงาน : สุชาดา แซ่หลี

สุพัตรา พรหมช่วย

อรทัย บัวนวล

ที่ปรึกษาโครงงาน : อาจารย์สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

อาจารย์เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกียรติบัตร : ชนะเลิศระดับประเทศและชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคใต้ ปี 2539

คำสำคัญ : ผักโขม / พืช (การเพิ่มผลผลิต)

บทคัดย่อ : ลำดับที่ คง ป143/2539

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีเร่งผลผลิตให้เก็บเกี่ยวได้ในเวลาสั้นลง และนำวัชพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผู้ทำโครงงานทำการศึกษาชนิดของฮอร์โมนที่อยู่ในยอดผักโขม จากการศึกษาพบว่า ฮอร์โมนที่สามารถเร่งการขยายตัวของรากพืชกระตุ่นการเกิดรากและเร่งการเจริญเติบโต คือ ออกซิน ซึ่งมีมากบริเวณยอดพืชและที่ยอดพืชยังมีฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน และเอทิลีน ซึ่งมีผลยับยั้งการเกิดรากใหม่ แต่ก็มีผลต่อการเจริญของพืชเช่นกัน จึงได้ทำการทดสอบเพิ่มเติมว่าฮอร์โมนที่พบมากเป็นฮอร์โมนชนิดใด โดยวิธี avena curvature bioassay กับข้าวโพด พบว่าโคลิออฟไลต์ (coleoptile) ของพืชโค้งงอกว่าเดิม เมื่อใช้สารสกัดจากยอดอ่อนของผักโขม และเมื่อนำสารนี้ไปกระตุ้นรากพบว่า เมล็ดที่แช่สารสกัดจากยอดผักโขมที่มีความเข้มข้นของยอดผักโขม 20 กรัม ต่อน้ำ ปริมาตร 350 ลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่ามีรากงอกเร็วขึ้นและมีปริมาณรากมากเมื่อนำไปแช่เมล็ดพืชจากนั้นนำไปปลูกจนพืชเจริญเติบโต พบว่าพืชที่ผ่านการแช่ในสารสกัดจากผักโขมมีรากยาวและปริมาณรากมาก ลำต้นสูง และอวบกว่าต้นที่ไม่ได้แช่สารสกัด2. NORBIRO000 (0)

Mail to NORBIRO000


    08-07-2009, 21:25:58   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
ชื่อโครงงาน : ถ่านกัมมันต์จากเปลือกไม้

จำนวนหน้า : 84 หน้า

ประเภท : วิทยาศาสตร์กำหนดหัวข้อ

ระดับชั้น : ม.ปลาย

ผู้ทำโครงงาน : ฌานิกา แซ่แง่

ยุทธิภูมิ คงบุรี

อนุรัตน์ ศิริรัตน์

ที่ปรึกษาโครงงาน : อาจารย์นิตยา ทวีกิจการ

อาจารย์สมพร คู่ปิตุภูมิ

อาจารย์ประดิษฐ์ ไชยศีร

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เกียรติบัตร : ชนะเลิศระดับประเทศและชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคใต้ ปี 2539

คำสำคัญ : ถ่านกัมมันต์ / เปลือกผลไม้

บทคัดย่อ : ลำดับที่ คง ป139/2539

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเปลือกผลไม้เหลือทิ้งชนิดต่าง ๆ มาเผาเป็นถ่านแล้วนำถ่านที่เผาได้นั้นมาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์โดยวิธีทางเคมี และวิธีทางฟิสิกส์ พร้อมทั้งศึกษาว่าถ่าน กัมมันต์จากเปลือกผลไม้ต่างชนิดกันที่ผลิตขึ้นโดยวิธีเดียวกัน และถ่านกัมมันต์จากเปลือกผลไม้ชนิดเดียวกันแต่ผลิตขึ้นโดยวิธีต่างกันเมื่อนำไปทดสอบการลดรปิมาณ Pb2+ ในน้ำ การดูดกลิ่นก๊าซแอมโมเนีย และการดูดสีของสารละลายน้ำตาลทรายดิบ จะให้ผลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร สำหรับการผลิตถ่าน กัมมันต์โดยวิธีทางเคมีเริ่มด้วยนำถ่านจากเปลือกผลไม้มาต้มด้วยสารละลาย ZnCl2 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยใช้ชุด Reflux หลังจากนั้นนำไปต้มด้วยสารละลาย HCl น้ำสารละลาย Na2Cl3 น้ำ ตามลำดับ ครั้งละ 30 นาที แล้วล้างผลิตภัณฑ์ จนน้ำล้างเป็นกลาง ตากแดดให้แห้ง ก็จะได้ถ่านกัมมันต์จากเปลือกผลไม้ สำหรับการผลิตภัณฑ์กัมมันต์โดยวิธีทางฟิสิกส์ เริ่มด้วยน้ำถ่านจากเปลือกผลไม้ไปกระตุ้นด้วยไอน้ำเป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วตากแดดให้แห้ง ก็จะได้ถ่านกัมมันต์จากเปลือกไม้ จากการเผาถ่านจากเปลือกไม้พบว่า ถ่านจากเปลือกลูกเนียงได้มากที่สุดคือ 34.48% ส่วนการผลิตถ่านกัมมันต์ โดยวิธีทางเคมีพบว่า ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวได้มากที่สุด คือ 95.25% การผลิตถ่านกัมมันต์โดยวิธีทางฟิสิกส์ พบว่าถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวได้มากที่สุด คือ 98.75% สำหรับผลการทดสอบความสามารถในการลดปริมาณ Pb2+ ในน้ำด้วยถ่านกัมมันต์พบว่า ถ่ามกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนที่ผลิตขึ้นโยดวิธีทางเคมีและวิธีทางฟิสิกส์สามารถกำจัด Pb2+ ได้ดีที่สุด สำหรับการทดสอบความสามารถในการดูดกลิ่นก๊าซแอมโมเนียพบว่า ถ่ายกัมมันต์ที่ผลิตโดยวิธีทางเคมี ถ่านกัมมันต์จากเปลือกเงาะ กะลามะพร้าว ดูดก๊าซแอมโมเนียได้ดีที่สุด สำหรับความสามารถในการดูดสีของสารละลายน้ำทราบดิบพบว่าถ่านกัมมันต์ที่ผลิตโดยวิธีทางเคมี ถ่านกัมมันต์จากเปลือกเงาะ เปลือกมังคุด เปลือกทุเรียนสามารถดูดสีสารละลายน้ำตาลทรายดิบได้ดีที่สุด และยังพบว่าไม่มีถ่านกัมมันต์จากเปลือกผลไม้ชนิดใดที่ผลิตขึ้นโดยวิธีทางฟิสิกส์ที่สามารถดูดสีของสารละลายน้ำตาลทราบดิบได้ดี3. norbiro000 (0)

Mail to norbiro000


    08-07-2009, 21:36:30   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
ชื่อโครงงาน : ฟืนประยุกต์

จำนวนหน้า : 66 หน้า

ประเภท : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ระดับชั้น : ม.ต้น

ผู้ทำโครงงาน : สุพรรณิการ์ ไพศาลศุภชัย

วิชุดา วิวัฒนเจริญ

ประภัสสร งามวัฒนากุล

ที่ปรึกษาโครงงาน : อาจารย์จันทร์เพ็ญ มาลารัตน์

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนพระหฤทัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เกียรติบัตร : ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคเหนือ ปี 2539

คำสำคัญ : ฟืน / วัสดุเหลือใช้ (ประโยชน์)

บทคัดย่อ : ลำดับที่ คง ต268/2539

เชื้อเพลิงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ และยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก ในการหุงต้มอาหาร การผลิตกระแสไฟฟ้า การอุตสาหกรรมต่าง ๆ โครงงานนี้จึงได้ทดลองนำเอาเศษวัสดุต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น นับเป็นการลดปัญหาการตัดไม้เพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงและดลปริมาณขยะด้วย ผู้ทำโครงงานได้ศึกษาหาอัตราส่วนของเศษวัสดุต่อน้ำแป้งสุกที่เหมาะสมกับเศษวัสดุแต่ละชนิด และศึกษาเศษวัสดุที่นำมาทำการทดลองว่าชนิดใดเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดีที่สุด โดยนำวัสดุ 6 ชนิด คือ ชานอ้อย กากมะพร้าว (ที่คั้นกะทิออกขายแล้ว) ขุยมะพร้าว กากชา ขี้เลื่อย กระดาษหนังสือพิมพ์ มาศึกษาอัตราส่วนของเศษวัสดุต่อน้ำแป้งสุกคือ 3:1 , 3:2 , 4:1 ,4:5 , 5:1 , 5:2 ที่เหมาะสมที่สุดกับเศษวัสดุแต่ละชนิด จากนั้นจึงนำเศษวัสดุแต่ละชนิดมาคลุกเคล้ากับน้ำแป้งสุกซึ่งพบว่าเหมาะสมที่สุด แล้วกับการนำไปอัดแท่งแต่ละชนิดในปริมาณ 40 กรัม มาต้มน้ำในปริมาณ 60 cc วัดอุณหภูมิของน้ำที่เปลี่ยนไปแล้วใช้สูตร Q = msDt คำนวณหาปริมาตรความร้อนที่ได้รับจากฟืนแต่ละชนิด จากการทดลอง พบว่าเศษวัสดุแต่ละชนิดมีอัตราส่วนเศษวัสดุ : น้ำแป้งสุกที่เหมาะสมที่สุดต่างกัน คือชานอ้อย = 3:1 กากมะพร้าว = 3:1 ขุยมะพร้าว = 5:1 ขี้เลื่อย = 5:2 กระดาษหนังสือพิมพ์ = 5:1 ฟืนที่เหมาะสำหรับใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงมากที่สุด คือ ฟืนจากกากมะพร้าวและขี้เลื่อยเนื่องจากติดไฟง่าย ให้พลังงานความร้อนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับฟืนที่ใช้กันทั่วไปในปริมาณที่เท่ากัน

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน งดเว้นการโพสกระทู้ หรือข้อความที่ เกี่ยวข้อง กับการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ไม่ว่าจะเป็นการขอเพลง MP3, การ์ตูน หรือผลงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ และมีบทลงโทษทางกฏหมายขั้นรุนแรง

[ Post new topic ]
--= รับสอนพิเศษ ป.5-ม.6 ทุกวิชาโดยนิสิตวิศวฯ และเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ 087-598-2828 ปรึกษาได้ไม่แพงจ๊ะ (Keaw) =--
รับวาดรูป, รูปเหมือน, รูปล้อเลียน, กรอบรูป, ภาพวาด, ภาพเหมือน, ของขวัญ
จำหน่าย เป้เดินทาง กระเป๋ากล้อง เสื้อ Jacket ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ
กรุณาอย่านำข้อความหมิ่นประมาทผู้อื่นมาโพสต์กระทู้นะครับ เพราะคนโพสต์สามารถถูกฟ้องรองเอาได้นะครับ (ข้อมูลจากทางตำรวจครับ) !

[ ลงทะเบียน ] [ ดูผลการประมูล ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ ลืมรหัสผ่าน ] [ ดู feedback ] [ ตรวจสอบรายการประมูล ] [ เงื่อนไขในการให้บริการ ]


Jump to: