---- โฆษณาตำแหน่งนี้ (หมุนวนไม่เกิน 10 อัน) เพียง 5,000/เดือน กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ----
หน้าแรกมุมสมาชิกแนะนำถาม-ตอบ
ขณะนี้เป็นเวลา 00:42 ของวันที่ 21/02/2018
[ ดูกระทู้ทุกบอร์ดรวมกัน กดที่นี่ ]
*** 1 ก.พ 56 - มือถือ Truemove-H หรือ TOT (imobile3gx, iec3g) สามารถยืนยันตัวได้แล้ว โดยโทรไปหมายเลข *499297 แทน (ค่าบริการนาทีละ 9.63 บาท) ***
พบเห็น รูปไม่เหมาะสม, สิ่งผิดกฏหมาย ติดต่อผู้ดูแลเว็บ กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
การเรียน,Ent',Tutor (หน้าที่ 1/1)
โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
0. thai_tbc (0)
Mail to thai_tbc


บริจาคเงินช่วยน้ำท่วม
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เลขที่ : 045-3-04190-6
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
    06-06-2005, 18:04:51   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]

ยินดีต้อนรับ
เข้ามาโพสได้นะครับ ::

Modified on: 08-07-2005, 18:33:14

1. thai_tbc (0)
Mail to thai_tbc


    06-06-2005, 19:26:39   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
ยินต้อนรับเข้าโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
2. thai_tbc (0)
Mail to thai_tbc


    11-06-2005, 12:16:02   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
รางวัลแห่งความภูมิใจ โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาุถ "การประกวดมารยาทไทย และการสมาคม" 3ปี พ.ศ.2541-2542 และ 2544 (จัดโดย สช./กระทรวงศึกษาธิการ)รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานขอสมเด็จพระเืทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "การประกวดมารยาทไทยศรีนคร" ครั้งที่ 28 พ.ศ.2542 (จัดโดย ธนาคารศรินคร)ได้รับการรับลอมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2542-2546ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาศึกษาน่ามอง ในโครงการ "หน้าบ้านน่ามอง" ของ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 25242ได้รับคัดเลือจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ประจำปี2542ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบจาก สกศ. สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับเกียรติบัตรจากการประปานครหลวงเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ "น้ำประปาคื่มได้" พ.ศ.2542ได้รับรางวัลเหรียญทองสาขาคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3 ปี ติดต่อกัน คือ 2540,2541,2542ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันการสืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ระดับ อุดมศึกษาในงานเด็กไทยไอที ปี 2000
การศึกษากับเทคโนโลยี พ.ศ.2543ได้รับรางวัลเหรียญทองมากที่สุดในการประกวดแข่งขันลีลาศรางวัลเหรียญทองเชียร์ลีดเดอร์รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาท และการสมาคมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 14 ปี พ.ศ.2543ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันฝีมือแรงงาน ประจำภาคกลาง สาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ครั้งที่ 19
จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯได้รับการคัดเลือกรับโล่และการประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาให้เป็น "สถานศึกษาที่-จัดจริยศึกษาดีเด่นและครูผู้มีผลงานจริย- ศึกษาดีเด่น" ประจำปี 2545ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประกวดการพัฒนาเวป ในงานการประชุมเอดส์โลก ประจำปี 2547ได้รับรางวันในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก NECTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์-และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 ปี ติดต่อกัน คือ พ.ศ.2543,2544,2545 และปี พ.ศ.2547 ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 1 ใน 1 5 ทีมสุดท้ายของ ประเทศได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545ได้รับโล่และธงประกาศเกียรติคุณ "สถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด" กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546ได้รับรางวัลโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด จากการประกวดสาว
"To be Number One" ระดับประเทศ

3. thai_tbc (0)
Mail to thai_tbc


    11-06-2005, 12:17:03   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เดิมชื่อโรงเรียนช่างกลไทยสุริยะ ตั้งอยู่เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุข พุคยาภรณ์ เป็นเจ้าของ นายเพทาย อมาตยกุล เป็นผู้ จัดการ นายประยูธ มณีโชติ เป็นครูใหญ่ ได้รับอนุณาตให้เปิดสอนเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2510 ประเภท อาชีวศึกษา หลักสูตร กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างกลโรงงาน

ต่อมาปี พ.ศ.2511 ได้เปิดโรงเรียนพณิชยการและช่างก่อสร้างไทยสุริยะ โดยมีนายสุข พุคยาภรณ์ เป็นเจ้าของ นายเชื่อม จันทร์ฉาย เป็นผู้จัดการ และมีนายช่วง คำแท่ง เป็นครูใหญ่ เปิดสอนแผนกพณิชยการสาขาบัญชี การขายและช่างก่อสร้าง

เมื่อปี พ.ศ.2533 ได้ยุบโรงเรียนพณิชยการและช่างก่อสร้างไทยสุริยะรวมเป็นโรงเรียนเดียวกับโรงเรียนเทคนิคไทยสุริยะ และขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ" มีนายสุข พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุณาต นายนัทธี พุคยาภรณ์ เป็นผู้จัดการ และมีนายโปร่ง ส่งแสงเติม เป็นอาจาร์ยใหญ่ และเพิ่มสาขาพณิชยการการขายและธุรกิจบริการสถานพยาบาล

โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ มีอาคาร 3 ชั้น 2 หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง โรงฝึกงาน 5 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง มีห้องเรียน 40 ห้อง มีนักเรียน จำนวน 1500 คน
รอบเช้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่าง *** เล็คทรอนิค ช่างก่อสร้าง และช่างกลโรงงาน สาขาพณิชยกรรม มีการบัญชี การขาย ธุรกิจบริการสถานพยาบาล
รอบบ่าย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 2 ปี สาขาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า และบริหารธุรกิจ การบัญชีธนาคารการเงิน

โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสอนให้นักเรียนทุกคนมีความรู้วิชาสามัญ มีความชำนาญในชิชาชีพ ดังปรัชญาของโรงเรียนคือ "คุณภาพคู่คุณธรรม" พยายามอบรมให้นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัยรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพจะได้เป็น พลเมืองดีของประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศสืบไป ปี พ.ศ.2335 ได้ย้ายช่างอุตสาหกรรมทุกแผนกไปยังถนนรามอินทรา กม.12 เยื้องโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะรามอินทรา" โดยมีนายชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุณาต นายบุญเลิศ ศรีสว่าง เป็นผู้จัดการและเป็นอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ.2536 โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะบางเขนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ" มีนายชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุณาต นายเชื่อม จันทร์ฉาย เป็นผู้จัดการ และเป็นอาจารย์ใหญ่ เปิดสอนระดับ ปวช.,ปวท.,ปวส. รอบเช้า - บ่าย สายพณิชยการ สาขาบัญชี การขาย การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี พ.ศ.2537 เปิดรับนักศึกษาที่จบระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าเข้าเรียน ปวส. สาขาบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งรอบเช้า รอบบ่าย และเมื่อกลางปีได้รับนักศึกษาที่จบ ม.6 เข้าเรียนต่อ ปวส. สาขาบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจเฉพาะรอบบ่าย

ปี พ.ศ.2541 ได้สร้างอาคารใหม่ 10 ชั้น 7 ชั้น 4 ชั้น รวม 3 หลัง เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพฯ 10220 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. จนถึงปัจจุบัน

4. thai_tbc (0)
Mail to thai_tbc


    11-06-2005, 12:17:47   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
ปรัชญา
" คุณภาพ คู่คุณธรรม "

1. สถานศึกษาสะอาดร่มรื่น เหมาะสมกับการเป็นที่ใฝ่หาความรู้ ทั้งห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร และบริเวณทั่วไป

2. ครู-นักเรียน แต่งกายมีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ เคารพเชื่อฟัง พูดจาไพเราะ จิตใจอ่อนโยนและมีน้ำใจให้กันและกัน

3. อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอนและการทดลอง พรั่งพร้อมเหมาะสมกับ
หลักสูตรและจำนวนนักเรียน มีการจัดระบบระเบียบการดูแลรักษาและการใช้อย่างถูกต้อง

4. คู่มือการสอนพร้อม สื่ออุปกรณ์การสอน และสมุดรายงานที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร และถูกต้อง

5. การควบคุมดูแลการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามหลักสูตร

6. ระบบการบริหารที่มีขั้นตอนตามระเบียบตามแผน และทำงานกันเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

7. ตำราทางวิชาการสำหรับค้นคว้า มีเพียงพอสำหรับความต้องการของนักเรียน

8. ซ่อมและสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ได้ และสามารถไปประยุกต์หรือเป็นแนงทาง
สำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน


9. การแสดงออกของครู - นักเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกีฬา ชมรมและอื่น ๆ สม่ำเสมอ
10. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับสังคม
ได้อย่างมีความสุข

5. thai_tbc (0)
Mail to thai_tbc


    11-06-2005, 12:18:52   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (computer)
เปิดสอน ระดับ ปวช. และ ปวส.
เวลาเรียน
รอบ เช้า เปิดเรียนระหว่างเวลา 07.30 - 15.30 น.
รอบ บ่าย เปิดเรียนระหว่างเวลา 13.30 - 18.30 น.
รอบ ค่ำ เปิดเรียนระหว่างเวลา 17.30 - 21.30 น.
รอบ พิเศษ เปิดเรียนระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 น.

สาขา วิชาการบัญชี (accounting)
เปิดสอน ระดับ ปวช. และ ปวส.
เวลาเรียน
รอบ เช้า เปิดเรียนระหว่างเวลา 07.30 - 15.30 น.
รอบ บ่าย เปิดเรียนระหว่างเวลา 13.30 - 18.30 น.
รอบ ค่ำ เปิดเรียนระหว่างเวลา 17.30 - 21.30 น.
รอบ พิเศษ เปิดเรียนระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 น.

สาขา วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (tourism)
เปิดสอน ระดับ ปวช. และ ปวส.
เวลาเรียน
รอบ เช้า เปิดเรียนระหว่างเวลา 07.30 - 15.30 น.
รอบ บ่าย เปิดเรียนระหว่างเวลา 13.30 - 18.30 น.
รอบ ค่ำ เปิดเรียนระหว่างเวลา 17.30 - 21.30 น.
รอบ พิเศษ เปิดเรียนระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 น.

สาขา วิชาการขาย
เปิดสอน ระดับ ปวช.
เวลาเรียน
รอบ เช้า เปิดเรียนระหว่างเวลา 07.30 - 15.30 น.
รอบ บ่าย เปิดเรียนระหว่างเวลา 13.30 - 18.30 น.
รอบ ค่ำ เปิดเรียนระหว่างเวลา 17.30 - 21.30 น.
รอบ พิเศษ เปิดเรียนระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 น.

สาขา วิชาการตลาด (maketting)
เปิดสอน ระดับ ปวส.
เวลาเรียน
รอบ เช้า เปิดเรียนระหว่างเวลา 07.30 - 15.30 น.
รอบ บ่าย เปิดเรียนระหว่างเวลา 13.30 - 18.30 น.
รอบ ค่ำ เปิดเรียนระหว่างเวลา 17.30 - 21.30 น.
รอบ พิเศษ เปิดเรียนระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 น.

สาขา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)
เปิดสอน ระดับ ปวส.
เวลาเรียน
รอบ เช้า เปิดเรียนระหว่างเวลา 07.30 - 15.30 น.
รอบ บ่าย เปิดเรียนระหว่างเวลา 13.30 - 18.30 น.
รอบ ค่ำ เปิดเรียนระหว่างเวลา 17.30 - 21.30 น.
รอบ พิเศษ เปิดเรียนระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 น.

6. thai_tbc (0)
Mail to thai_tbc


    08-07-2005, 18:34:59   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
ขอบใจนะครับ โพส มากๆนะครับ
7. เด็กไทเทค
(Non member)
    15-06-2006, 16:12:06   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
อยู่ไทเทคอ่ะ ปี1 สาขาบัญชี อยากย้ายมากเลยอ่ะ สมมุติถ้าเรามีเกรด 2เทอมอ่ะ แล้วเราจะย้ายไปเรียนที่เซนต์จอห์นอ่ะ สาขาบัญชีอย่างนี้ แล้วเราจะโอนเกรดได้ป่ะ โดยที่เราไม่ต้องไปเริ่มเรียนปี1 ใหม่อีกทีอ่ะ ก็ไปถึงก็เข้าปี 2เลยอ่ะ ช่วยตอบที
8. GodYaGuZ@ (0)
Mail to GodYaGuZ@


    12-02-2007, 02:03:19   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
ไม่มีคนเลย -*-

ผม ปี2 (บ่าย)

9. GodYaGuZ@ (0)
Mail to GodYaGuZ@


    12-02-2007, 02:04:02   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
กระทู้นี้ ตั้งแต่ ปีไหนแล้ว

2005

-*-

10. เฟิร์น
(Non member)
    02-05-2007, 09:54:35   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
เรียนที่นี่ดีจัง จบช.3แล้ว ก้อเรียนต่อส.1
55555555555

11. a'one 704 (0)
Mail to a'one 704


    25-05-2007, 14:19:17   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
ค่าเทอมแพงมั้ยครับ ผมจะย้ายมาเรียนที่นี้ จะได้รึป่าวครับ ตอนนี้ ปวช 3 ครับ ตอบทีนะครับ ใครรู้
12. pooh_jung_99@hotmail.com
(Non member)
    31-07-2007, 21:48:27   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
ตอนนี้เรียนอยู่ม4ค่ะ แต่อยากย้ายสายไปเรียนสายอาชีพที่t b c รับสมัคตอนไหนคะ ไปสมัคเทอม2ได้ไหมคะ หรือต้องสมัคใหม่ปีหน้าแอดมาบอกหน่อยนะคะชื่อตองค่ะ
13. oh65 (0)
Mail to oh65


    17-08-2007, 10:29:57   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
ดี คับพี่ๆ น้องเพื่อนๆ ทุก คน ผม โอ้ ครับ
เหอๆ กระทู้ม่ะมีคนเข้า เลยเนอะ ผม ว่าน่าจะทำเปนเว๊บไซค์ประจำ รร. รวมศิษย์ เก่าและ ศิษย์ ใหม่ นะครับ ผม จบ จาก ไทยสุริยะ
ก้อ อยาก ให้มีเว๊บ ไซค์จะได้เเวะ เข้ามาทกทายกันแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น กัน ถึงแม้ ว่า ไทยสุริยะ จะไปเพียงชื่อในอดีต ไป แล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าผมมีความรู้สึกดีนะครับที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ --*

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน งดเว้นการโพสกระทู้ หรือข้อความที่ เกี่ยวข้อง กับการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ไม่ว่าจะเป็นการขอเพลง MP3, การ์ตูน หรือผลงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ และมีบทลงโทษทางกฏหมายขั้นรุนแรง

[ Post new topic ]
--= รับสอนพิเศษ ป.5-ม.6 ทุกวิชาโดยนิสิตวิศวฯ และเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ 087-598-2828 ปรึกษาได้ไม่แพงจ๊ะ (Keaw) =--
รับวาดรูป, รูปเหมือน, รูปล้อเลียน, กรอบรูป, ภาพวาด, ภาพเหมือน, ของขวัญ
จำหน่าย เป้เดินทาง กระเป๋ากล้อง เสื้อ Jacket ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ
กรุณาอย่านำข้อความหมิ่นประมาทผู้อื่นมาโพสต์กระทู้นะครับ เพราะคนโพสต์สามารถถูกฟ้องรองเอาได้นะครับ (ข้อมูลจากทางตำรวจครับ) !

[ ลงทะเบียน ] [ ดูผลการประมูล ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ ลืมรหัสผ่าน ] [ ดู feedback ] [ ตรวจสอบรายการประมูล ] [ เงื่อนไขในการให้บริการ ]


Jump to: